Членове

Димитър Атанасов Димитров


Учредител

Георги Емилов Захариев


Учредител

Иван Любомиров Иванов


Учредител

Борислав Цветанов Бузин


Учредител

Аспарух Иванов Първанов


Учредител

Иван Борисов Борисов


Учредител

Весела Цветанова Вутева


Учредител

Петя Тянкова Николова


Учредител

Васил Ценев Мишев


Учредител

Ина Росенова Стефанова


Учредител

Георги Георгиев Иванов


Учредител

Предметът на дейност на сдружението е подпомагане на образователната дейност на УКТЦ, в т.ч. и извършването на дейности по управление на имущество, научни, аналитични, научно-приложни изследвания и анализи, организиране на събития и конкурси, обучение, издателска дейност, участие в проекти, както и други дейности, незабранени от закона, за постигане на целите му.